За ползите от септичните ями

Септичните ями са едни от най-старите съоръжения за анаеробно третиране на битови отпадъчни води. Те най-често се използват за малки по обем обекти. С годините са все по-рядко срещани, защото са неефективни поради неправилните методи на конструиране.

Най-важното нещо при изграждането на съвременните изгребни септични ями са тяхното ключово разположение и използването на съвременни материали като висококачествен полиетилен.

Правила при изграждане на изгребни септични ями са:

Стъпките, които трябва да следвате за добре направена септична яма от ново поколение са следните:

Септичната яма трябва да бъде конструирана на не по-малко от десет метра, от къщата по посока наклона на терена;
Тръбата, която се явява свръзка между къщата и септичната яма не трябва да се усуква или прави завой по терена, защото е възможно да се запуши;
Наклона на самата тръба не трябва да е по-малък от 3%;
Попивните полета трябва да са разположени на не по-малко от двадесет метра спрямо къщата и наклона на терена;
Трябва предварително да се определи хидравличната пропускливост на почвата в зоната определена за попивно поле;
Попивните полета трябва да са на разстояние 100 метра от сондажи или кладенци за питейна вода;
Изгребната септична яма и попивните полета трябва да се намират на 10 метра от границата на имота;
Ако това е невъзможно да се направят отдушници, съобразени с посоката на вятъра;
Попивните полета трябва да са разположени на най-малко 50 метра от реки, езера, потоци и сухи дерета;

Най-честите проблеми, които възникват със септични ями са:

Запушване на отходната тръба;
Преливане на пяна от ямата, която се намира извън шахтата;
Събира се голяма утайка на дъното на изгребната септична яма;
Затлачване стените на септичната яма;
Отделяне на неприятни миризми;

Отстраняването на тези проблеми става чрез изпомпване на ямата и регулация на отпадъците в септичната яма. Най-добре е да се потърси професионална подкрепа, където ще намерите най-добрите възможно идеи или помощ на място. По този начин ще си спестите един куп главоболия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *