Регистрация на ЕТ – защо е все по-непопулярна

Преди две десетилетия малкият бизнес в България се развиваше от фирми регистрирани като ЕТ – едноличен търговец. Популярността на тази форма на регистрация обаче постепенно започна да затихва и днес все по-малко бизнеси я използват. Защо е така и всичко друго във ваш интерес по темата – надолу в текста.

Какво значи едноличен търговец?

Зад абревиатурата ЕТ се разкрива физическо лице имащо право на търговска дейност, при спазени условията за регистрация. Сред задължителните изисквания са: навършено пълнолетие; българско гражданство ( дори и чужденец може да регистрира този вид фирма, но само с постоянно местожителство България); няма вече друго регистрирано ЕТ; лицето не е съдено за фалит и след обявена несъстоятелност следва да е с възстановени права. Всички други изисквания за регистрация на ЕТ, може да научите в Регистратко.

Физическото лице притежаващо фирма ЕТ е отговорно пред кредитодателите си за поети задължения както с имуществото на самата фирма, така и с личното си имущество. Без съмнение, главна причина спираща много хора от ползването на ЕТ регистрационната форма.

Как се оформят документите за регистрация на фирма, за кандидатстване и каква е цената?

Ако все пак решите да създадете ЕТ, трябва да знаете още детайли. Този вид фирми изискват най-малко като обем документи за регистрация. Поради факта, че няма необходимост от регистрирани на изначален капитал и някои други обстоятелства съществуващи при другия тип фирми.

За да регистрирате фирма едноличен търговец първо избирате име на фирмата. Има ограничение в изискванията, защото задължително в наименованието се поставя лично, бащино или фамилно име на търговеца. Законът позволява добавянето на дума към името. Задължително се прави проверка дали името е свободно. Когато решите да отложите регистрацията, може да искате да запазите име като услугата се плаща според актуална тарифа.

Оформянето на документацията, за да постъпи в Агенцията по вписванията, става чрез предварителна подготовка. Струва си ви се прекалено сложно, трудоемко или просто нямате време да го направите? В registratko.com може да спестите усилията в тази посока и да оставите оформянето на документация в ръцете на експерти.

Цената на регистрация е най-ниска за фирма едноличен търговец, заради споменатите по-горе обстоятелства. Когато изберете услугите на Регистратко, заплащате хонорар и изискуемите суми към институциите присъстващи и отговорни за завършването на документалната част.

Въпреки по-ниската регистрационна сума и другите предимства на този вид фирми. Едноличните търговци като стават все по-малко, защото лицата управляващи ги се страхуват да не изпаднат в стресовата ситуация да заплащат с личното си имущество при дългове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *