Предоставените възможности от оперативен лизинг


Оперативен лизинг е предпочитан заради възможността да се получи определено имущество без да се налага да се купува. Развитието на различните сектори на бизнеса създадоха ниша за неговото развитие. Използването му непрекъснато се увеличава заради оперативното действие на служителите във фирмата.

Услугата се ползва преди всичко за техника и техническо оборудване, необходимо в определен период от дейността на фирмата. Например, в строителството често се ползва чрез оперативен лизинг специализирана техника, която е необходима само на определен стадии в работния процес. Тази техника обикновено е скъпа, поради тясната специализация. Възможността да се наеме за определен срок икономисва много средства на строителя. За фирмата наемател необходимите средства са само тези, посочени в договора за ежемесечни вноски. Икономисаните средства се насочват в разширяване или развитие на съществуващия бизнес.

За да се наеме имущество е необходимо да се подпише договор между лизингодател и лизингополучател. В него точно и ясно се вписват правата и задълженията на всяка една от страните. Срокът на действие на договора е различен – от няколко месеца до 5 години в зависимост от потребностите на клиента. След приключване на договора наетото имущество се връща на собственика.

Оперативен лизинг позволява на потребителя да не прави допълнителни разходи за закупуване, съхраняване и поддържане на техника и оборудване. Ползва се от всички сектори на бизнеса – селско стопанство, строителство, различни преработвателни предприятия, администрации и т. н.

Изискванията към фирмите са да а регистрирани, финансово състояние и за акционерно дружество е необходимо решение на събранието. Услугата се ползва и от физически лица, за които се изисква платежоспособност за да се внасят в срок определените вноски. Често оперативен лизинг се ползва от предприятията със сезонен цикъл на работа и тогава се договарят специални срокове и условия. Например, вноските са по—високи по време на кампанията и по-ниски в останалите месеци.

Оперативен лизинг има редица предимства, които го правят предпочитана услуга. Най-важното предимство е, че се спестяват средства от закупуване на техника и транспортни средства. Освен това не се налага да се увеличава щата за обслужване на новото имущество. Всички задължения за покупка, регистрация, застраховки, технически прегледи и обслужване са за сметка на лизингодателя. Това, разбира се, спестява много средства и време на клиенти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *